Khai thác tiền điện tử

Mining là gì ?

Để hiểu đầy đủ cách khai thác tiền điện tử hoạt động, bạn cần hiểu quy trình của Blockchain. Blockchain, còn được gọi là sổ cái kỹ thuật số, nắm giữ một mục tiêu tương tự như các quy trình kế toán, tuy nhiên quá trình khai thác trong thị trường tiền điện tử dựa trên các chức năng tiếp theo để có hiệu quả. Tương tự như quy trình kế toán chuẩn, chức năng được cho là theo dõi chính xác số tiền trong tài khoản, giao dịch nào đã xảy ra, thứ tự các giao dịch được xử lý và cuối cùng đặt thông tin đó trong sổ kế toán cố định; Blockchain.

Ngoài các chức năng kế toán cổ điển này, quy trình khai thác cũng phải thực hiện các giao dịch gần đây nhất và đa dạng, bao gồm chúng trong khối mới nhất và áp dụng một vấn đề toán học cụ thể cho dữ liệu hiện tại đó. Để đảm bảo mỗi kết quả là hoàn toàn độc đáo, phương trình toán học cụ thể này yêu cầu các tham số bổ sung cho các chữ số nhất định trong câu trả lời. Mặc dù, phương trình không cung cấp câu trả lời chính xác, nó hiển thị một độ dài được đặt để sử dụng trong sổ kế toán số. Để tạo thành công một khối, nó phải đi kèm với một băm mật mã đáp ứng các yêu cầu nhất định này, tại thời điểm mà công suất khai thác chính xác được tìm thấy, một khối mới được hình thành và những người khai thác thấy nó được trao với các đơn vị tiền điện tử .

MỘT CÁI NHÌN SÂU HƠN

Tiền điện tử là một dạng tiền kỹ thuật số sử dụng mật mã; một kỹ thuật sử dụng lý thuyết toán học, cùng với khoa học máy tính để chuyển dữ liệu và thông tin một cách an toàn. Nó được sử dụng để chuyển đổi một số thông tin nhất định thành mã gần như không thể phá vỡ để hỗ trợ theo dõi mua hàng và chuyển khoản. Tiền điện tử được ghi lại thông qua blockchain và khi công suất khai thác chính sác [một giá trị số của độ dài cố định xác định duy nhất dữ liệu] được tìm thấy, một khối mới được tạo ra và việc khai thác tìm thấy khối cụ thể này được trao các đơn vị tiền điện tử.

Một ví dụ tương tự sẽ là một khóa và chìa khóa, với khóa là blockchain hiện có và phác thảo chính cơ bản là dữ liệu giao dịch mới nhất sẽ sớm trở thành khối mới nhất. Các người khai thác sau đó sẽ cạnh tranh bằng cách tự động khắc rãnh, cho đến khi ai đó có thể xác định một mẫu cho phép người khai thác đó vĩnh viễn bảo vệ chìa khóa; hoặc trong trường hợp này, một khối mới cho blockchain. Người khai thác đó là người Chiến thắng. Về bản chất, bất cứ ai có thể đoán được với tốc độ nhanh hơn, sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Quy trình phân tích kế toán và toán học này được gọi là Khai thác và tốc độ mà tại đó các phép tính có thể được thực hiện được gọi là tỷ lệ khai thác. Như tương tự ngụ ý quá trình khai thác không phải là một phân tích toán học thích hợp mà là một cuộc cạnh tranh đòi hỏi công nghệ, năng lượng và thời gian.

HỆ THỐNG TIẾP THỊ CỦA SATOSHI NAKAMOTO

Satoshi Nakamoto, người phát minh ra Bitcoin như thế nào, khuyến khích mọi người thực hiện quy trình này ngày càng khó khăn, tốn thời gian và sức mạnh? Ông đã tạo ra hai hệ thống phần thưởng. Đầu tiên là thiết lập một hệ thống phần thưởng kỹ thuật số mới, được gọi là Bitcoin, được trao cho các người khai thác đã hoàn thành một khối mới; Cái thứ hai thì nằm cơ bản ở các phí giao dịch.

Và như phần thưởng cho những nỗ lực kỹ thuật khổng lồ này là một tài sản mới, nó trở nên rõ ràng tại sao đôi khi nó được gọi là "vàng kỹ thuật số", và quá trình tạo ra "vàng kỹ thuật số" này đã được gọi là khai thác mỏ. Toàn bộ quá trình này được gọi là bằng chứng của công việc (PoW) và là nền tảng của sổ kế toán phân cấp mà hiện nay là nền tảng của hầu hết các blockchains tiền điện tử.

TRẢI NGHIỆM MINING NGAY HÔM NAY !

TOP